Podmínky klubu Denlen

 

Provozovatel bonusového programu Denlen Club je Denisa Hrdová. Program Denlen Club je určen pouze pro stálé zákazníky, kteří využívají služby manikúry a modeláže nehtů, a to pouze u těchto zaměstnanců studia: Denisa Hrdová.

Nevztahuje se na služby pedikúry! 

Registrace do programu je umožněna pouze zákazníkovi, který již minimálně 1x využil služeb manikúry nebo modeláže nehtů. Výběr odměn v rámci programu je možný pouze po předchozí internetové objednávce prostřednictvím objednávkového formuláře a zároveň využitím další služby manikúry nebo modeláže nehtů. Podmínkou pro výběr odměn je osobní návštěva nehtového studia. 

Dárky či odměny nejsou zasílány poštou. 

Na poskytnutí odměn v rámci programu nevzniká právní nárok. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit způsob odměňování, jakož i konkrétní druhy odměn včetně nastavení jiného bodového rozmezí pro získání jednotlivých odměn a dále může kdykoliv rozhodnout o ukončení programu. V případě rozhodnutí o ukončení programu má provozovatel právo nevydat odměny za nasbírané body do data ukončení programu. 

O případném ukonční programu budou registrovaní uživatlé informování nejpozději 15 dnů před ukončením programu. Ve výjimečných případech si provozovatel vyhrazuje právo odmítnout předání odměny bez náhrady. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo na poskytnutí náhrady za odměnu, kterou si vybral zákazník, zejména ze skladových důvodů, v podobné nebo stejné hodnotě. Provozovatel výhradně rozhoduje o tom, kdo bude v programu registrován a rovněž rozhoduje o tom, s kým bude členství v programu ukončeno. Členství v klubu automaticky zaniká, pokud od poslední návštěvy nehtového studia uplynula doba delší, než 6 měsíců, a to bez nároku na odměny za (do té doby) nasbírané body v programu.

Souhlasím a chci se registrovat